img-20161030-wa00001

Vater: Yama no senshi Asa Madoka